Droger i Gislaved oroar

I dag är det näst intill fritt fram för både narkotika och alkohol i Gislaved. Det säjer Kari Soininen, som är fältsekreterare och jobbar med ungdomar.
Han säger till Radio Jönköping att han är bekymrad och vill se krafttag från polisen sedan det framkommit att den tyngsta och farligaste narkotikan, heroinet, fått fäste i Gislaved och Gnosjö. Karin Soininen är orolig att heroinet annars snabbt sprids till ungdomar. Han hade velat ha hjälp av den lokala gatulangningsgrupp som polisen startade tidigare i år i Värnamo-Gislavedsområdet och som snabbt visade goda resultat. Men den lades ned i somras, trots protester. Idag finns endast en grupp som ska täcka in hela länet. Förebyggande kommittén med politiker och tjänstemän i Gislaved har nu skrivit till länspolisledningen och begärt en träff för att diskutera narkotikasituationen.