Saneringsplan för Ekaområdet ligger fast

Det blir ingen förändring i saneringsprojektet av det gamla industriområdet Eka i Bengtsfors trots att man funnit tre gånger mer kvicksilver än man trott.
Tidigare var det sagt 5,7 ton kvicksilver - nu har man räknat ut att det är 15 ton. Enligt Boh Tivesten, lokal tjänsteman som ansvarar för projektet, betyder det inget för sluthanteringen eftersom man ändå måste sanera all jord på området. Projektet beräknas kosta ungefär 118 miljoner när slutsaneringen är klar.