Fortsatt folkhögskola i Fårösund

Folkhögskolan i Fårösund blir permanent. Igår fattade politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet att anslå två miljoner kronor till skolan. Resterande belopp kommer från stadsbidrag. Thomas Nilsson är folkhögskolerektor.