Östergötland

Få varsel hittills i augusti

Antalet varsel i Östergötland har hittills i augusti varit ovanligt få. Enligt Arbetsförmedlingens preliminära statistik varslades tio personer om uppsägning under den första veckan i augusti.

Det kan jämföras med ett 90-tal under samma vecka i juli.

Under hela augusti förra året varslades ett 100-tal personer om uppsägning.

I landet som helhet varslades närmare 700 personer om uppsägning i förra veckan. Flest varsel las i Stockholms län.