Antalet inskrivna arbetslösa ökar

I slutet av förra veckan var knappt 255 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i landet. Det är en ökning med 3 510 personer jämfört med veckan före och knappt 110 000 fler än motsvarande vecka i fjol.

Antalet personer som har arbete med stöd har minskat med 179 personer jämfört med föregående vecka och en minskning med drygt 11 000 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

I juni var 7 376 länsbor arbetslösa, för ett år sedan var siffran drygt 3 800. Enligt uppgifter från Arbetsmarknadsverket.