Elutrustning undersöks efter dödsolycka

Polisen ska undersöka den elutrustning som fanns kring en pool på en villatomt i Nacka efter att en 10-årig pojke igår avled efter att ha fått en kraftig elstöt på tomten.

Pojken hade badat i familjens pool och när han gick upp kom han i kontakt med någon form av elkabel vid poolen, uppger Nackapolisen. Pojken avled strax efter ankomsten till sjukhus.

Det är mycket ovanligt att barn omkommer i elolyckor. Senast det inträffade var 1997 och då var det en olycka som skedde inomhus. Efter den händelsen infördes krav på jordfelsbrytare på alla ställen där barn finns, som i skolor och i hemmen.

Horst Blüchert, teknisk direktör på Elsäkerhetsverket, säger till Radio Stockholm att det ännu inte går att säga vad som orsakat olyckan men att det troligen handlar om en bristfällig installation eller en elkabel som är trasig.

Polisen rubricerar dödsfallet som en olycka och har nu samlat in elutrustningen kring poolen och skickat den till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, för en teknisk undersökning.

Många har idag en egen pool på tomten men enligt Horst Blüchert på Elsäkerhetsverket finns det inte någon ökad olycksrisk med poolerna så länge man använder bruksanvisningen till reningspumpar och annat elmaterial som ingår.

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se