Samtal pågår med Margaret Gärding

P1 tisdag 14 oktober kl 09.35, repris 18/10 kl 18.15

Hon var av zulufolket i en avlägsen och fattig del av Sydafrika. Men missionärerna från väst döpte henne till katolik och till Margaret. I dag doktorerar hon som psykolog i Sverige på en granskning av hur u-hjälp och annat bistånd till den fattiga världen fungerar.
- Missionen gav oss utbildning, men fick oss också att skämmas över vilka vi var, säger Margaret Gärding, när hon ser tillbaka. Vad det gjorde med oss, är en av Afrikas tragedier.
De här erfarenheterna har lärt Margaret, som i dag bland annat utbildar biståndsarbetare, en mer ödmjuk inställning. Om hur givare och mottagare måste få bli delaktiga, på lika villkor. Samt, inte minst, att givaren (vi i väst) måste förstå oss själva bättre. Inse vår makt.
Sin doktorsavhandling gör hon för att hedra kvinnorna i Afrika, som INTE är några passiva objekt, säger hon bestämt.
Martin Dyfverman träffar Margaret Gärding i Umeå.