WTO riskerar tappa greppet om världsmarknaden

Världshandelsorganisationen WTO riskerar att helt tappa rollen som ledande förhandlare av nya handelsregler och av uppdelning av marknader. Konsekvenserna av att handelministrarnas möte i Cancun nyligen bröt samman kan bli omfattande. Den bedömningen gör Razeen Sally, biträdande professor vid London School of Economics. Han är en av talarna i dag vid en konferens ordnad av utrikesministermötet.
WTO kommer att reglera tvister och förvalta beslut som redan fattats. Men för att överleva måste organisationen renodla förhandlingarna kring marknader och handel, strunta i interndemokrati och låta ett toppskikt sätta ordningen. Fattiga länder marginaliseras – Kraften kommer att flyttas någon annan stans, men världen gör inte halt utan affärerna rullar förstås vidare. I praktiken innebär det att de som har makt gör upp på egen hand, medan de fattiga länderna hamnar än mer ute i marginalen. De fattiga blir fattigare, säger Razeen Sally. Razeen Sallys entydiga svar är att det var EU:s fel att alla förhandlingar gick i stöpet. Avgörande blir nu om USA har ett intresse av organisationen. Tydlig ledning behövs Något mer optimistisk är Patrick Messerlin, professor vid elitskolan Sciences Po i Paris, men väljer uttrycket att det nu behövs ”mycket adrenalin”. Han saknar tydlig ledning och säger att både EU och USA tillsammans måste ta den. Var för sig är de för svaga. Ett grundkrav för att handelsvillkoren för u-länderna ska bli rättvisare är att det ges mindre pengar till bönderna i EU och särskilt i Frankrike. Men det förslaget kom inte till mötet i Cancun. Patrick Messerlin tror att liksom ofta i fransk politik kommer insikten att bli ett brutalt uppvaknande om några år.
Alice Petrén alice.petren@sr.se