Bakterier kan bli resistenta av sig själva

Bakterier som saknar motståndskraft mot antibiotika kan mutera och bli högresistenta utan att ha exponerats för antibiotika. Det har forskare vid Uppsala universitet visat, i samarbete med Statens Serum Institut i Danmark. Upptäckten gäller antibiotikagruppen kinoloner som används inom många områden, bland annat för att bota urinvägsinfektioner.