norrköping

Första spadtaget för sågverk

Under tisdagen tas det första spadtaget för Holmens sågverk utanför Norrköping. Sågverket som ska bli Skandinaviens största kommer att sysselsätta 110 personer. Det blir NCC som kommer att utföra mark- och ledningsarbetet inför byggandet. Ordern är värd 77 miljoner kronor.

NCC:s arbete omfattar bland annat sprängning av 270 000 kubikmeter berg.

– Det är stora volymer berg och jord som ska hanteras och det gäller att se till att hela kedjan av arbetsinsatser fungerar korrekt. Vi ser fram emot att komma igång med arbetet, säger Anders Gustafsson, affärschef på NCC Region Syd.

Holmen Timbers sågverk, intill Bravikens pappersbruk, kommer ha en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran.