HALLAND

Första dumpningsdagen över

50 av de 180 stenblock Greenpeace ska dumpa vid Lilla Middelgrund och Fladen har dumpats idag. Stenblocken ska hindra trålfiske i områdena. Trots att många, bland andra yrkesfiskare, protesterat mot dumpningen så har ändå dagens aktion gått relativt lugnt till.

-- Fiskarna har kört runt båtarna och övervakat kan man säga. De har förmodlingen tagit positionerna där stenarna släppts i, säger Anders Håkansson som befinner sig på Kustbevakningens båt som övervakat aktionen.

Hur har stämningen varit?

– Det har blivit lite tjafs när de kommit nära varandra, men det har inte varit något allvarligt, fortsätter han.

Det förekom alltså en del tjafs mellan yrkesfiskarna och Greenpeace idag enligt Kustbevakningen. Yrkesfiskarna har från början varit skeptiska till att Greenpeace placerar ut stenar vid Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Fladen. Men de har också jobbat tillsammans med Greenpeace för ett skydd i Kattegatt.

Trots det var många halländska yrkesfiskare på plats för att protestera mot stendumpningen.

– Vad vi har varit överens om är att man måste ha ett skydd ha ett skydd för känsliga områden i Kattegatt, vad vi inte varit överens om är metoderna för att skydda detta,

Viking Bengtsson säger att man ändå försökte göra det bästa av situationen och förmå Greenpeace att placera ut stenarna så grunt som möjligt och inte där trålfisket efter havskräfta bedrivs. Särskilt mot bakgrund av hur Greenpeace agerat på andra håll.

Enligt vad Viking Bengtsson hittills vet har ändå Greenpeace stått vid löftet att inte placera ut stenar på de områden yrkesfiskarna använder, men skulle han få uppgifter om att så inte är fallet, är han själv beredd att agera.

– Är det så att man upptäcker att det helt plötsligt kommer ner sten i våra fiskevatten och i våra tråldrag på andra djup än man har sagt så kommer jag också att ändra kurs på min båt och vara på ett helt annat ställe, säger Viking Bengtsson.