länet

Olika bedömning hos kommuner vem som får nyttja färdtjänst

Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet hur mycket pengar som satsas på färdtjänsten, det berättade Nyheterna i morse. Men alla är enligt lag skyldiga att erbjuda färdjänst till funktionshindrade.

Gnosjö är den kommun i länet, som lägger minst pengar per invånare på färdtjänst, medan Jönköping är i topp.

Anna-Karin Bergenholtz från Jönköping är en av många länsbor, som åker färdtjänst varje vecka och för henne är den mycket viktig:

Färdtjänsten fyller alltså en viktig funktion för många funktionshindrade. Utan den skulle många inte komma utanför sin dörr utan istället bli sittande i hemmet. Det kan handla om att komma iväg och handla som i Anna-Karins fall eller utföra andra ärenden.

Statistik från Sveriges kommuner och landsting som Nyheterna tagit del av visar att det är stora skillnader i hur mycket pengar som läggs i kommunerna på färdtjänsten. I Jönköpings kommun avsätts 407 kronor per invånare medan Gnosjö, som är i botten, bara litet över 70 kronor.

Janne Rusk på Sveriges kommuner och landsting jobbar med färdtjänstfrågor och säger att en kommun måste följa färdtjänstlagen. Sedan kan det skilja sig åt exempelvis hur pass tillgängling kollektivtrafiken är i kommunen. Men kommunerna gör också olika bedömningar, när det gäller tillstånden för att få åka färdtjänst.

Mattias Sundler
mattias.sundler@sr.se