Utvisade från Sverige - nu flyr de igen

Trots systematiskt våld mot icke-muslimer i Irak tvångsutvisar Sverige kristna irakier. Ekot har följt 25 kristna assyrier som i år utvisats till Bagdad. Alla utom en har flytt från Irak igen. 30-åriga Jabil gömmer sig i Mosul.

– Jag bor hos en vän och kan inte lämna huset, det är mycket farligt här. Jag är hotad, dödshotad. Jag kan verkligen inte gå ut, då kan jag bli dödad, säger Jabil.

Jabil flydde från sin hemstad Mosul i Irak i mars 2007, efter att ha hotats till livet av militanta islamister. Vi har följt honom sedan han greps av svensk polis i Sundsvall den 6 februari och tvångsutvisades till Bagdad.

– Vi kom till flygplatsen och den svenska polisen överlämnade mina handlingar och fick bråttom. Jag sade åt den irakiske officeren att jag hade skickats tillbaka mot min vilja, att jag var rädd eftersom jag är kristen och kommer från Mosul. Han sa nedlåtande att han verkligen inte brydde sig det minsta, säger Jabil.

Ekot har följt 25 kristna assyrier, också kallade syrianer och kaldéer. Alla utom Jabil har flytt till grannländerna, Samir till Jordanien, Majed till Syrien och Ameera och hennes familj till Turkiet.

Vi träffar Ameera och Kameran Younán och de fyra barnen i Istanbul. De flydde första gången 2005 och bodde i Jönköping i fyra år innan de tvångsutvisades. Nu väntar de på att få registrera sig som flyktingar hos FN.

– Vi är trötta, jättetrötta. Ända sedan den dag vi skickades ut från Sverige har vi levt i misär. Jag ser ingen ljusning. Jag älskade Sverige och svenskarna, men jag kommer aldrig att glömma hur inhumant vi behandlades av dem som slängde ut oss. Det var som en mardröm. Var de verkligen svenskar?

Fortfarande befinner sig sammanlagt fyra miljoner irakier på flykt, runt två miljoner inne i landet. De flesta av dem lever på matransoner och saknar rent vatten.

Den systematiska förföljelsen av kristna tilltog efter den USA:ledda invasionen 2003. Sedan dess har antalet kristna och andra icke-muslimer halverats.

Efter ett lokalt hot i Mosul i oktober om att döda alla kristna, flydde runt 1 500 familjer, en kristen kristallnatt. Den 12 juli i år attackerades sju kyrkor i Bagdad, fyra personer dödades och minst 15 skadades.

Enligt Assyrian International News Agency (AINA) har  sedan krigets utbrott.

Ekot har talat med Amnesty, , International Rescue Committee och med ECRE, som representerar över 70 flyktingorganisationer i Europa. Ingen av de tillfrågade anser att man kan utvisa icke-muslimer till Irak i dag.

– MRG anser inte att det är tryggt för icke-muslimska minoriteter att avvisas till Irak, eftersom de fortfarande utsätts för riktat våld på grund av sin religion. Det inkluderar yezidéer, shabaks, mandéer och kristna, säger Preti Taneja på Minority Rights Group i London.

Nina Shea på den amerikanska regeringens organ mot religiös förföljelse i Washington säger att det räcker att vara kristen för att bli förföljd. Hon och andra experter går så långt som att kalla det för religiös rensning.

– Vad vi kommer att se till slut, när dammet har lagt sig, är att antalet kristna och mandéer, de icke-muslimer som är kvar i Irak, kommer att vara statistiskt försumbart. Det kommer i praktiken inte att finnas någon kvar, säger Nina Shea.

I Jabils avslag från Migrationsverket står det att han inte har gjort sannolikt, att det skulle finnas en verklig och förutsägbar risk för att han personligen skulle utsättas för allvarliga övergrepp vid ett återvändande. 

Men i Mosul blir hans situation allt mer desperat. Han tvingas flytta, få vågar gömma honom inför risken att själva råka illa ut. Han vågar inte ta sig till Bagdad för att få ut ett pass.

– Jag har inga släktingar, ingen alls som kan hjälpa mig. Jag förlitar mig på Gud och er, och att ni kan få kraft att förändra, säger Jabil.

Nuri Kino
nurikino@gmail.com

Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se