HALLAND

Kommuner vill följa lagen

Var fjärde kommunal politiker och tjänsteman är beredd att kringgå lagen för att främja lokala intressen. Detta enligt en undersökning om korruption i svenska kommuner som Växjö universitet har gjort. I Halland säger sig ingen av de tillfrågade kommunstyrelseordförandena vara beredda att sätta lokala näringslivsintressen framför lagen.

Men samtliga kommunstyrelseordförandena säger att det är svårt med var gränsen går för tillåtet och otillåtet gynnande av lokala intressen.

– Alla ska vara lika inför lagen, men alla är inte det. Det är bara att se sanningen i vitögat, säger Per Asklund ordförande i kommunstyrelsen i Laholm.

På vilket sätt är man inte lika inför lagen menar du?

– Har man pengar kan man skaffa sig juridisk hjälp som kan driva sin sakfråga på ett sätt som den som inte har pengar inte kan göra, säger Per Asklund.

I alla Hallands kommuner säger politikerna att de försöker gynna lokala företag utan att till exempel bryta mot lagen om offentlig upphandling.

– Särskilt de mindre företagen har upplevt det som väldigt positivt att lära sig hur systemet fungerar, säger Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad apropå att kommunen även satsar på att utbilda företag så att de ska ha bra konkurrenskraft.