Färre utryckningar av östgötapolisen

En grov misshandel är inte skäl nog att skicka en polisstyrka omedelbart. I alla fall inte om man ska tro den prioriteringslista som polisens länskommunikationscentral i Östergötland använder sig av.
TV4-programmet Kalla Fakta har granskat hur ofta polisen rycker ut på anmälda brott. Efter att polisens verksamhet centraliserats har antalet så kallade prioritet ett-ärenden, anmälningar som är så viktiga att polisen rycker ut omedelbart, har sjunkit kraftigt de senaste åren. I fjol hade polisen i Östergötland 3 400 sådana ärenden. Det kan jämföras med över 7 000 för två år sedan. En orsak till att utryckningarna minskar är att polisens personal vid länskommunikationscentralen värderar hårdare. Enligt prioriteringslistan hos östgötapolisen är en grov misshandel prioritet två.