Låst läge i FN om Iraks framtid

FN:s säkerhetsråd lyckades vid ett möte under natten mot tisdagen inte komma närmare ett enande om den nya Irakresolution som USA nyligen presenterade. Därför sprider sig nu pessimismen sprider bland diplomaterna.
– Det är totalt dödläge i förhandlingarna, sa en FN-diplomat till Ekot efter debatt under natten mot tisdagen och tillade: – Jag kan inte se vad som ska kunna ändra på de låsta positionerna. Andra var inte lika pessimistiska – men medgav att nattens möte inte hade lett till några framsteg. Knäckfrågorna är fortfarande vilken roll FN ska ges i återuppbyggnadsarbetet i Irak och tidtabellen för överlämnande av makten till irakierna själva. Kritiska länder som Frankrike och Ryssland är inte nöjda med det amerikanska förslaget på dessa två punkter och under natten föreslogs förändringar och tillägg som ger FN större makt och snabbar på överlämnandet av det politiska styret till irakierna. FN vill ha ledande roll Kritikerna känner sig också styrkta av att generalsekreteraren Kofi Annan mycket tydligt markerat att FN enbart kan tänka sig en politisk roll i återuppbyggnaden av Irak om den rollen blir ledande, något som USA hittills har avvisat. Avgörandet för fortsättningen ligger nu inte så mycket i säkerhetsrådet som hos respektive länders regeringar. USA:s FN-ambassadör John Negroponte, som är ordförande i rådet i oktober, gjorde också klart att det nu var upp till Bushregeringen i Washington att ta ställning till de förändringsförslag som presenterats. Men den stora frågan är hur kompromissvilliga amerikanerna är, enkelt uttryckt – hur mycket makt är de beredda att dela med sig av och hur snabbt i utbyte mot mer internationell hjälp – ekonomisk och militär – till Irakinsatsen? Ekots källor säger att troligen skulle USA:s resolution få stöd av en majoritet av rådets medlemmar om en omröstning genomfördes i dag, men som läget är nu skulle det inte gynna någon av parterna - vare sig USA-koalitionen, kritikerna i rådet, FN eller irakierna. Resolution som leder till förändringar Som ett par ledande diplomater uttryckt det – vi vill inte ha en ny resolution – vi vill ha en ny bra resolution, det vill säga en som verkligen leder till förändringar. Inga nya möten är inplanerade för att diskutera USA:s förslag - och väl medveten om det känsliga läget talade USA:s FN-ambassadör Negroponte efter nattens möte om att ta en paus så att alla kan tänka över situationen.
Anders Ask, New York anders.ask@sr.se