Malmö

Ny förmedling ger seniorer sämre service

När den nya bostadsförmedlingen i Malmö, Boplats Syd, drar i gång om en dryg månad kommer den som vill ha seniorboende att få anstränga sig mer för att få en bostad.

– Vår reaktion är att det kan finnas fördelar med att ha det gemensamt, men då måste man baka in de fördelar som fanns på Boforum för pensionärer, säger Malte Lindborg vid Pensionärernas riksförbund.

Genom Boforum har Malmö stad kostnadsfritt förmedlat seniorbostäder, ett slags gemenskapsboende som inte har med vårdbehov att göra. Den som anmälde sig till Boforum behövde inte heller vara aktiv själv, efter att han eller hon anmält sig.

Men när Boplats Syd nu startar så kommer Boforums verksamhet att läggas ner och förmedlingen av seniorbostäder kommer istället att ingå i den nya bostadsförmedlingen. Och det är ett helt naturligt steg menar Malmös bostadskommunalråd Anders Rubin.

– Det är ju rimligt att vi förmedlar alla lägenheter på samma sätt.

Förändringen innebär att det i framtiden kommer att kosta pengar att stå i kö även för seniorbostäder. Dessutom krävs det att den sökande själv är aktiv i sitt letande efter bostad, och det kan bli problematiskt för den som till exempel inte kan hantera tekniken menar Malte Lindborg på PRO.

Men enligt bostadskommunalrådet Anders Rubin är söksystemet utformat så att alla ska kunna använda det.

– Man behöver inte känna sig utanför. Det finns tusen ställen att få hjälp på, och vi har utbildat personal för att möta dem som inte själva behärskar datorerna, säger han.