Krav på besked om försöksstation i Endre

Hushållningssällskapet på Gotland vill ha klart besked om framtiden för Stenstugu forskningsstation i Endre av Lantbruksuniversitetet.
Det var hösten 2001 som nuvarande ägarna Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), i Uppsala beslutade att göras sig av med försöksstationen. Hushållningssällskapet på Gotland förberedde då att överta gården. Helst ville sällskapet köpa gården eller alternativt arrendera den. Men beskeden från SLU har dragit ut på tiden och ständigt ändrats. Hushållningssällskapet uppmanar nu SLU att fatta beslut om hela gården ska säljas eller arrenderas ut. I väntan på ett besked vill hushållningssällskapet använda byggnader och mark gratis till år 2005.