Barn med problem får hjälp hemma

Norrköpings kommun satsar nu på barn med sociala svårigheter i stadsdelen Hageby och Navestad. Syftet är att stödja barn mellan 8 och 13 år och deras familjer på hemmaplan.
Kommunen söker två socionomer, två specialpedagoger och en fritidsledare till det nya arbetslaget som ska fokusera på det som fungerar i barnets miljö istället för problemen. Från årsskiftet räknar man med att arbetslaget ska kunna sätta igång.