Eskilstuna kommun ställer in Brysselresa

Kommunledningen i Eskilstuna ställer in en Brysselresa som man skulle åkt på i veckan.
Orsaken är det ekonomiska läge som Eskilstuna kommun befinner sig i. Resans syfte var studiebesök och diskussioner av gemensamma frågor inom kommunkoncernen. Delar av programmet förläggs istället till Eskilstuna.