HALLAND

Köerna till ortopedin minskar

Köerna till ortopedin i Halland har efter en period med långa köer kortats. Tidigare har sjukhusen haft problem med väldigt långa köer och många har till och med fått vänta längre än de 90 dagar som vårdgarantin lovar. Men nu har ortopedläkarna jobbat hårt och köerna är numera bara en tiondel så långa som de var i januari i år, och vårdgarantin hålls.

Under våren verkar trenden med väldigt långa köer för ortopedvård i länet ha vänt.

– För att göra en lång historia kort så har vi fått en ny operationsavdelning där vi av olika skäl har haft svårt att bemanna. Sen har vi också ansträngd ekonomi som har gjort att vi inte kunnat nyanställa. Av det skälet har det varit svårt att få bra flyt på operation. Men det har blivit bättre och det beror på att man har börjat titta över verksamheten för att se hur man kan lösa det på ett smartare sätt, säger Mikael Widmark, biträdande verksamhetschef på Sjukhuset i Varbergs ortopedmottagning.

Vad innebär kortare köer för patienterna?

– Det innebär att de snabbare får den vård de ska ha och blir friskare fortare.

I januari i år var köerna till ortopedklinikerna på Varbergs och Halmstads sjukhus långa. Många, drygt 500 patienter, fick vänta på ortopedvård längre än de 90 dagar som vårdgarantin lovar.

I juni i år hade skaran ortopedpatienter som fått vänta längre än de 90 garantidagarna minskat kraftigt till under 40 personer. Minskningen beror nästan enbart på hårt slit från ortopedläkarna, som tillsammans gjort extra insatser och arbetat på lediga dagar och på så sätt betat av fler patienter än man brukar.

Men trots den kraftiga minskningen är det ändå ett antal patienter som faller utanför vårdgarantin, säger Mikael Widmark.

– Dels kan man välja att hamna utanför vårdgarantin då man väljer en specifik doktor som har längre väntetid. Sen har vi också patienter som kommer hit som kräver speciella ingrepp, då blir det långa väntetider, säger han.

I juni var väntetiderna till ortopedmottagningen på sjukhuset i Varberg och i Halmstad mellan nio och tretton veckor, med andra ord inom vårdgarantin på 90 dagar.

Antal patienter som hamnade utanför vårdgarantin i kön till ortopedimottagningarna var i

Varberg: 440 (januari 2009), 35 (juni 2009)                

Halmstad: 70 (januari 2009), 3 (juni 2009)