Utmanande teori om jordens uppvärmning

Energiforskaren Bo Nordell i Luleå har lagt fram en ny, utmanande teori om orsakerna till att jorden blir allt varmare. En teori som lär skaka om dem som tror att klimatförändringen kan hejdas bara vi minskar utsläppen av växthusgaser som koldioxid.
Enligt den nya teorin som presenteras i Elsevier, en ansedd forskartidskrift för atmosfärfysiker, orsakas den globala uppvärmningen inte bara av fossila bränslen som olja och kol utan även av kärnkraften. Bo Nordell, som är professor vid Luleå tekniska universitet, anser nämligen att växthusgaserna bara är en biprodukt från förbränningen av fossila bränslen, och inte orsak till jordens uppvärmning. - Orsaken till temperaturhöjningen är att vi eldar med bränslen som legat miljontals år i jorden. Det pågår en värmeförorening, inte bara en luftförorening, säger Bo Nordell till Norrbottensnytt. Världens forskare är numera ense om att det pågår en global uppvärmning. Sedan slutet av 1800-talet har medeltemperaturen ökat med 0,7 grader och många forskare tror att det är utsläppen av växthusgaser från förbränningen av fossila bränslen som är orsaken till uppvärmningen. Men Bo Nordell tror alltså inte på den förklaringen. Förnybara energikällor enda lösningen - Enligt fysikens lagar resulterar all energiförbrukning förr eller senare i värme, säger han. Även kärnkraften bidrar till att höja temperaturen. Därför är varken den eller renare fossila bränslen någon lösning på problemet med global uppvärmning, anser Bo Nordell. - Enda lösningen är de förnybara energikällorna. För vi kan aldrig störa jordens energibalans om vi utnyttjar dem, säger Bo Nordell.
Gun Holmström, SR Norrbotten