Behov inventeras i länets kommuner

Ensamstående män i Karlskrona är väldigt ensamma. Det visar den behovsinventering som Röda Korset har gjort.
En kartläggning av hur människor mår görs i alla kommuner i Sverige och i ytterligare 177 länder. Inventeringen pågår i alla kommuner i Blekinge men det är bara i Karlskrona som den är klar. Undersökningen visar att det behövs fler frivilliga vuxna i skolan, att invandrarfamiljer behöver mer stöd och kanske framförallt ensamma invandrarkvinnor med barn. Men framförallt visar undersökningen att väldigt många människor är ensamma och då även män. Men Enligt Stellan Andersson, ordförande i Röda korsets samverkansråd, är det svårt att hjälpa ensamma män. att hjälpa ensamma män. -Ensam är stark är kanske mannens epitet och så vill man inte erkänna att man är ensam, säger han. Inventeringen görs för att Röda Korset ska kunna anpassa sin egen verksamhet till de behov som finns men också för att skapa opinion.