Maktskifte i krisbyn Ruvhten Siijte

Det är maktskifte i samebyn Ruvhten Siijte. Helt oväntat tog minoriteten inom samebyn makten efter samebyns stämma.
Problemen inom samebyn Ruvhten Siijte fortsätter. Efter samebyns stämma i förra veckan är det nu maktskifte inom samebyn. Under byastämman blev det en "högoddsare", som en av de närvarande på mötet uttryckte sig om valet av Torbjörn Rensberg till ny ordförande för Ruvhten Siijte. Två falanger Bakgrunden är att byn är delad i två delar och problemen är stora. Bland annat så har man en försoningsgrupp i byn med en lagman som ledare och enligt uppgift har det återigen krävts en syssloman i samebyn. En annan uppgift säger att länsstyrelsen har hotat med att upplösa hela samebyn. Maktskifte Under byastämman fann sig den svagare falangen plötsligt starkare eftersom en familj saknades på mötet. Torbjörn Rensberg vill inte ställa upp för en intervju. "Det här är så komplicerat att det kräver all kraft", säger han. Lämnade mötet Förutom Rensberg består styrelsen av Irene Dorra och Mattias Kant. Tre i styrelsen och så har man lämnat två platser till den andra falangen av samebyn att utnämna. Men enligt uppgifter till Sámi Radio lämnade representanter för den tidigare majoriteten mötet redan efter dom inledande punkterna.