Sämre honungsskörd i år

Det dåliga sommarvädret gör att vi får räkna med en sämre honungsskörd i år. Det konstaterar Yngve Karlsson, sekreterare i Värmlands biodlaredistrikt.

När vädret blir sämre så håller sig bina inne i sina samhällen och äter av det de tidigare samlat in - därav den minskade skörden.

Samtidigt gläds Yngve Karlsson åt att antalet biodlare nu ökar för första gången på 2000-talet.

Distriktet har satsat på att locka småföretagare till biodlarkurser - något som visat sig framgångsrikt.