Räddningstjänsten i Söderhamn måste spara

Räddningstjänsten i Söderhamn måste spara 1, 2 miljoner kronor och flera olika besparingskrav har arbetats fram av personalen.
Alternativen är att deltidsbrandkåren i Söderhamn eller i Ljusne läggs ner, eller att de två brandkårerna får dela på besparingskraven. Ytterligare ett alternativ är att besparingarna görs på heltidskåren i Söderhamn.