Mitthögskolan behöver inget fuskprogram

Mitthögskolan är en av de få högskolor som inte använder det nya programmet som avslöjar studenter som försöker plagiera andras universitetsuppsatser.
Medan Stockholms universitet, Uppsala, Lund, Handelshögskolorna och många andra för länge sedan installerat programmet, tvekar Lars Gunnar Nilsson och Hans Viklund, kvalitetsansvariga på Mitthögskolan. De menar att studenterna på Mitthögskolan har en nära kontakt med lärarana på skolan och därför förekommer inget fusk när det gäller plagiering av andras högskoleupppsatser. Petter Walin, VD för företaget Urkund, som utvecklat programmet som avslöjar fusket på högskolor och universitet, berättar för Radio Västernorrland att företaget varit i kontakt med Mitthögskolan sen december 2002 men fortfarande inte fått något definitivt svar.