Intresset för Högskoleprovet ökar

Fler och fler vill skriva högskoleprovet. Enligt statistik från Högskoleverket har antalet anmälningar i till Karlskrona/Ronneby ökat med 16 procent sedan förra året.
Enligt Högskoleverket har intresset varit störst i storstäderna tidigare men nu är det även fler som söker till de mindre högskolorna. Ökningen kan, enligt Högskoleverket, tolkas som om fler från mindre orter vill satsa på högre studier. Totalt är det 466 personer som har anmält sig till högskoleprovet i Blekinge i slutet av oktober.