Tror på 3-D-TV i var mans hem

Tredimensionella TV-apparater, dataskärmar och röntgenbilder - det är framtiden, tror professor Kent Skarp på Högskolan Dalarna. Just nu presenteras denna nya teknik på en två dagar lång konferens om displayforskning i Teknikdalen i Borlänge.
Den nya tekniken med skärmar som kan visa tredimensionella bilder bygger på en teknik där varje skärm egentligen består av flera olika skärmar. Kombinationen skapar den djupeffekt som skapar tredimensionella bilder. - Det lämpar sig till exempel för tv-spel, dataspel, men också för att visualisera konstruktioner och även inom medicinen är det väldigt användbart, berättar Kent Skarp, som är är chef för Swedish LCD Center. Än så länge är de tredimensionella skärmarna dyra, men Kent Skarp tror att de kommer att bli var mans egendom i framtiden. - Jag är helt övertygad om att vi så småning om får ett krav på att ha tredimensionell TV hemma, precis som vi gick över från svartvit TV till färg-TV.