Migrationsverket varslar

Totalt 90 personer vid Migrationsverkets region Mitt kan komma att sägas upp. I Örebro kan 5 personer komma att beröras, enligt migrationsverket. Regeringen har beslutat att verket får 30 miljoner kronor mindre nästa år och det är de besparingarna som migrationsverket uppger som orsak till varslen.