Livsmedelshygienen godkänd

Livsmedelshygienen på Gotland är god, framgår av de provtagningar som miljö- och hälsoskyddskontoret nyligen har gjort. Bara ett fåtal varor fick anmärkningar.
Under mars och april gjordes 47 prover på livsmedel i restauranger, konditorier och affärer. Av de 47 undersökta varorna var det bara 3 som fick anmärkningar. Alla var tjänliga vilket innebär att de går att äta utan några problem.