Bråk om samarbete med medicinföretag

Reumatikerförbundet har slutit samarbetsavtal med läkemedelsföretag om en rad informationsprojekt som ger nästan fyra miljoner kronor i intäkter till förbundet. Det här kritiseras av bland annat Läkarförbundet som menar att patientföreningen säljer sitt oberoende.

Ordföranden i Värmlands reumatikerförbund Gunni Ahlin försvarar dock avtalen, och menar att det är bra att läkemedelsföretagen informerar om sina mediciner och att medlemmarna har nytta av kunskapen när de träffar sin läkare.

– Jag ser bara positivt på de här avtalen, säger Gunni Ahlin.

Men Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är kritisk till avtalen.

– Risken är ju att den här informationen från företagen är vinklad. Vi vill ju att patienterna ska få en objektiv information vilket apotek, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och sjukvården ger.

I år har patientförbund och läkemedelsbolag slutit avtal för runt 20 miljoner kronor. Reumatikerförbundet är det förbund som har de största intäkterna från avtalen.