Havsbotten ska kartläggas

Med hjälp av laserteknik från flyg ska det göras bättre och mer detaljerade kartor över havsbotten i Sävarfjärden här i Västerbotten och Rönnskären i Finland. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland och på den svenska sidan kommer bland annat Länstyrelsen i Västerbotten att jobba med karteringen.

Som det är nu vet man i stort sett bara det som står på sjökortet - hur djupt det är och till viss del hur botten ser ut i Sävarfjärden i Västerbotten som är ett av dom två områden som nu ska karteras.

Och det nya är att man använder laserteknik från flygplan som tillsammans med dykare och undervattenskameror ska få fram kartor som visar detaljer om djupet, hur vegetationen ser ut och vad det är för slags botten. Information som sedan kan ligga till underlag för beslut om hur havsområdena kan användas.

På Naturvårdsverket ser Jacob Hagberg ett stort behov av mer kunskap om hur det ser ut på våra havsbottnar. För det finns ett stort tryck på att exploatera i havsområdena, det gäller bland annat vindkraft, hamnar och strandnära boenden och det behövs information om var det går att exploatera och vilka områden som är skyddsvärda.