Tidigare Skandia-chefer kan stämmas

Skandias styrelse överväger att vidta rättsliga åtgärder mot ett begränsat antal tidigare ledande befattningshavare. Aktiespararnas VD, Lars-Eric Forsgårdh, är knappast förvånad.
Styrelsen fick vid ett sammanträde under måndagen information från den särskilda utredningsgrupp som leds av advokat Otto Rydbeck och auktoriserade revisorn Göran Tidström. Informationen rör kostnader för bostadslägenheter, och ger skäl att överväga rättsliga åtgärder, skriver Skandiastyrelsen i ett pressmeddelande. Ingen de de berörda cheferna jobbar kvar i Skandia. "De uppgifter vi har fått är allvarliga. Det bör framhållas att de nu aktuella uppgifterna inte har någon finansiell inverkan på Skandias ställning eller på Skandias eller Skandia Livs kunder", skriver styrelseordförande Bengt Braun i en kommentar. Aktiespararnas vd Lars-Erik Forsgårdh, som i våras krävde att de många turerna kring Skandia skulle granskas, är knappast förvånad över misstankarna mot de tidigare cheferna. - Ingen rök utan eld. Nu kan vi konstatera att granskningen verkligen behövdes. Det var inte utan skäl vi krävde den, säger Forsgårdh. - Och vi lyckades få utredningen till stånd trots starkt motstånd från många av de stora ägarna. Lars-Erik Forsgårdh, som också är medlem i den nytillsatta Förtroendekommissionen, tror att de många turerna kring Skandia beror på att bolaget saknar tydlig ägare. - Så här kan det gå i värsta fall med så kallade ägarlösa företag där ledningen får för mycket svängrum, säger han. Och eftersom det institutionella ägandet blir allt större i de svenska bolagen finns det anledning att vara orolig. - Risken ökar för att vi får se med av sånt här om vi inte sätter större press på det ansiktslösa kapitalet att agera på ett mer ansvarsfullt sätt.