"Svårt ändra attityden mot polisen"

I går berättade Radio Uppland att ett kriminellt nätverk som rekryterar tonårspojkar har visat intresse för Uppsala. I Gottsunda-Valsätra satsar polisen sedan knappt ett år tillbaka på aktiv närvaro i Gottsunda för att bland annat jobba mot de löst sammansatta nätverk av kriminella ungdomar som finns där.

– Det är att ha en aktiv och offensiv närvaro som vi har provat. Dom jobbar både civilt och bedriver spaning mot narkotika och annat efter tips. Mycket synlighet i centrum och kring skolor, säger Roger Hellström som är projektledare på Gottsundasatsningen.

Gottsundasatsningen är polisens sätt att hejda den ökning av våldsbrotten i stadsdelen som man såg under förra året. Sedan förra hösten har ett tiotal poliser har jobbat speciellt med Gottsunda-Valsätra och satsningen har också lett till färre våldsbrott i området.

Ett annat - och enligt Roger Hellström mer svåruppnåeligt mål - är att samtidigt förändra den negativa attityd och den frustration som ungdomar i stadsdelen känner för många vuxna och särskilt polisen.

Därför har polisen också startat ett ungdomsråd tillsammans med ungdomsgården och kommunen, för att föra en dialog med ungdomarna - och överbrygga de fördomar som finns om polisen.

– Ungdomarna tycker genomgående att polisen är för hårdhänt och trakasserar. Och då har vi försökt påverka ungdomarna och tala om att vi måste göra det här för att upprätthålla lag och ordning. Det finns vissa regler och det är polisens jobb att se till att de följs.

Om det skulle komma ett gäng liknande det som finns i Malmö och Eskilstuna och målinriktat rekrytera bland Uppsalaungdomar, tror Roger Hellström att polisen skulle få veta det och kunna agera därefter:

– Just efter den här perioden så har vi ganska bra kontakter med ungdomar, skola, kommun och då hoppas vi att vi märker om det kommer en sådan här företeelse.

För unga som hamnat i en gängliknande tillvaro finns i Uppsala en ny gemenskap att få i den ideella organisationen Första steget.

Radio Uppland har pratat med en 18-årig kille som kommit ur en gängbildning i Uppsala som sysslade med droger, rån och inbrott. För honom var det viktigt att ledarna på Första steget själva har erfarenhet av en tuff tillvaro:

– De finns här inte bara för pengarnas skull, utan för att de verkligen vill hjälpa oss. Och det är den som får en att lockas dit, säger han.

Respekt och tillit?
– Ja, exakt.

Måste de ha varit med om samma saker för att ni ska känna att det är respekt mellan er?
– Ja, jag tycker det. För jag anser inte att om någon kommer som inte har haft någon bakgrund över huvud taget, ska komma och lära oss hur vi ska vara och säga att nämen det här är fel, och bara klanka ner på oss och vårat beteende, då motiveras inte vi att ändra oss.

Kina Pohjanen
Kina.pohjanen@sr.se
Bosse Pettersson
Bosse.pettersson@sr.se