Vill förbjuda fiskare att släppa tillbaka fisk

I Norge förbereder lantbruksdepartementet ett förbud mot att släppa fisk som fångats för nöjes skull. Har man fångat fisken skall den tas upp och konsumeras.
Det är en djurskyddsfråga säger Leif Helge Kougshag i Lantbruksdepartementet och menar att sportfiskarnas vilja till kamp med en fisk för nöjes skull är oacceptabelt ur etisk synpunkt. Länsfiskekonsulenten Sven Ola Öhlund säger att det finns tankar på ett liknande förbud i Sverige. Fisken är en resurs och inte ett lekobjekt säger Öhlund.