HALLAND

Oklart om stendumpning är laglig

Greenpeace fortsätter att dumpa sten i havsområdet Lilla Middelgrund. Det trots att den rättsliga prövningen kring dumpningen inte är klar och det är oklart om dumpningen är laglig eller ej.

Beslutet som Länsstyrelsen i Halland fattat, att dumpningen inte behöver tillstånd, har överklagats av Naturvårdsverket till miljödomstolen.

Naturvårdsverket anser att Greenpeace måste ha tillstånd för att dumpa stenarna i Kattegatt. Verket anser också att länsstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning rett ut hur stenarna indirekt påverkar miljön.

– Vi kallar det "spökfiske". Man måste reda ut ordentligt hur garnrester, och annan fiskeutrustning som kan fastna i stenarna påverkar miljön. Stenarna i sig är inget problem, säger Jacob Hagberg, handläggare och marinekolog på Naturvårdsverket till TT.

Miljödomstolen har ännu inte tagit ställning i ärendet och väntas inte göra det förrän i oktober. Trots det har alltså Greenpeace dumpat sten i Kattegatt den här veckan och kommer att fortsätta med det eftersom man hävdat att man följt alla regler.