Stadshotell görs om

Planerna på att bygga om Östhammars gamla stadshotell till att innehålla bibliotek, samlingssal, bostäder och kontor går nu vidare.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott är eniga om att de vill att Östhammarshem ska ta fram en plan för projektet.

Efter det ska politikerna ta ställning till om planen är realistisk, men centerpartistiske kommunalrådet Jacob Spangenberg säger till Upplandsnytt att förhoppningen är att ombyggnaden ska bli verklighet och kunna påbörjas nästa år.