Nöjer sig inte med 180 000 kronor

En fastighetsägare i Anga tycker inte att 180 000 kronor i ersättning för fem hektar mark är tillräckligt bra betalt. Å andra sidan anser Miljödomstolen att inga pengar alls skall betalas ut.
Bakgrunden är den att Länsstyrelsen beslutat att den aktuella marken skall vara ett så kallat biotoppskyddsområde, alltså att verksamheter som kan skada den känsliga naturmiljön inte får utföras. Ärendet har nu gått vidare till Miljödomstolen som anser att ingen som helst ersättning skall betalas ut för marken. Man godkänner alltså inte Länsstyrelsens beslut om 180 000 kronor i ersättning. Berörda parter kan dock överklaga beslutet senast 27 oktober till Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.