Vill införa lag på cykelhjälm

Norrlands universitetsjukhus i Umeå är för att införa en cykelhjälmslag.
I ett första steg för barn, men helst för alla åldrar - det skriver man i ett remissyttrande till Näringsdepartementet som just nu utreder om Sverige ska införa en cykelhjälmslag. Om det finns en majoritet bland alla remissinstanser för en obligatorisk cykelhjälmslag så kan den komma att börja gälla 2005.