Stort kontrakt till Luleåföretag

Företaget Vectura Consulting i Luleå, som arbetar med transporter och infrastruktur, har vunnit ett kontrakt på drygt 2,3 miljoner kronor.

Kontraktet har upphandlats av Vägverket, och det handlar om att upprätta förstudier, arbetsplaner och bygghandlingar för arbeten med vägar inom Skellefteå kommun.

Det här framgår av en annons i Europeiska unionens officiella tidning där myndigheter är skyldiga att annonsera upphandlingar över ett visst värde.