Sprängning för ny väg i dag

I dag sker sprängningen genom berget vid Frösvi, strax öster om Sagån, där vägverket bygger en tunnel. Det handlar om sträckan på E18 vid Sagån på gränsen mellan Västmanland och Uppland.

- Det är en olycksdrabbad vägsträcka som man nu hoppas ska bli säkrare. Det säger Per Ahlénius, projektledare på Vägverket.