NTF kollar om bilbältet är på

Kvinnorna gör det mer än männen. Och yrkesförarna gör det mer nu än förut. Det blir den första, snabba slutsatsen av den bilbälteskontroll som NTF, eller Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, gjorde på några platser på ön idag. Rätt använt bilbälte halverar dödsrisken vid en olycka. Ändå slarvar många med användningen av bilbälte, framför allt i tätort, vid låga farter, korta sträckor och i baksätet. Därför gör NTF den här kontrollen, som följs av en informationskampanj, och sedan en ny mätning för att se om fler använder bilbälte efter att ha fått information. Eter följde med NTF-ordföranden på Gotland, Lennart Ljungdahl, på mätning i morse vid rondellen på Österväg.