Politiskt kaos och intriger i Älvdalen

I kväll hålls ett extra kommunfullmäktigesammanträde i Älvdalens kommun. Socialdemokraterna vill att fullmäktige avsätter Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden, så att den politiske vilden Seth Holmström kan avsättas.
Seth Holmström valdes in i politiken som socialdemokrat, men när han senare ogillade en del socialdemokratiska beslut började han istället agera som så kallad politisk vilde, utan partianknytning. Följden blev att den styrande gruppen, socialdemokraterna, centern och miljöpartiet inte längre har majoritet i de styrelser där Seth Holmström är med. - Jag tycker att vi måste ha rätt att yttra oss och tycka som vi vill, men det får man tydligen inte inom socialdemokratin i Älvdalens kommun. Därför vill man försöka utesluta mig ur de nämnder och styrelser jag sitter i, säger Seth Holmström till Dalanytt. Men Älvdalens socialdemokratiska kommunalråd, Herbert Halvarsson, ser omröstningen som en väg ut ur det kaos som nu råder. - För att kunna driva en politik och nå våra mål måste vi ha en majoritet även i nämnder och styrelsen som speglar den majoritet som finns i fullmäktige, säger Herbert Halvarsson.