Färre blixtutryckningar hos polisen

Polisen i Kalmar län gör allt färre blixtutryckningar, så kallade prio ett utryckningar, där man släpper allt annat. Fram till år 2000 låg man på runt 2 700 om året men de senaste åren har antalet varit runt 1300. Enligt Jan Erik Pettersson, som är chef för länskommunikationscentralen som tar emot larmen, beror det här på att man blivit mer noggranna när man bedömer hur viktigt ett larm är. Man slipper alltså onödiga utryckningar och kan arbeta mer effektivt.