Havsvindkraft vid Hoburgs bank

Energimyndigheten föreslår att det placeras vindkraftverk i havet vid bland annat Hoburgs bank, söder om Gotland.
Energimyndigheten har nu presenterat förslag till hur vindkraften ska kunna byggas ut i Sverige. När det gäller vindkraftverk på land hör Gotland till de län som anses ha de bästa vindlägena. Men Energimyndigheten vill främst se en utbyggnad till havs och ett av de sju havsområden som pekas ut som särskilt intressanta är just Hoburgs bank.