Eskilstuna

Beslut om kollektivtrafik dröjer

Beslutet om huruvida Eskilstuna kommun ska ta över större delen av ansvaret för kollektivtrafiken i kommunen skjuts på framtiden. Stadsbyggnadsnömnden bestämde i dag att frågan måste utredas mer.

I dag är det Länstrafiken som sköter bussarna i kommunen. Men kommunen vill ha mer att säga till om, för att kunna påverka resandet.

Kommunen vill att fler ska resa kollektivt, och för att fler ska göra det tror kommunen att kollektivtrafiken måste byggas ut och ha fler turer, bland annat.

Beslut i frågan kommer nu tidigast i oktober.