Rättvik

Äldreboende får stark kritik

Socialstyrelsen riktar stark kritik mot ett äldreboende i Rättvik sedan det upptäckts att en kvinna fått bristande vård. Bland annat ska kvinnan ha fått trycksår som hennes anhöriga inte informerats om. Efter ett halvår flyttades kvinnan till ett annat boende och pesonalen där blev heller inte informerad om trycksåren.

Kvinnan gick dessutom ned 19 kilo i vikt på det första äldreboendet. Sociastyrelsen konsterar att dokumentationen och vårdplaneringen brustit och att man nu kommer att följa upp vad som görs åt bristerna.