Marielund

Nej till Marielundsbyggen

Förslaget om att ge tillåtelse att bygga 250 nya villor i det natursköna området Marielund, öster om Uppsala, godkändes inte av de ledande politikerna i kommunsyterelsen idag.

Detta trots att tjänstemännen mer än halverat antalet bostäder sedan förra förslaget.

Tjänstemännen ska nu ta fram ännu ett förslag på hur området ska få bebyggas. Centerpartistiske kommunalrådet Lars O Ericsson säger att en anledning är att politikerna vill invänta en kulturmiljöutredning för området och att han tycker att även 250 bostäder är för mycket.