Ånge

Polis och politik

– Det är klart att också poliser måste få vara politiskt aktiva!

Det säger polismannen och moderaten Karl-Henrik Olsson i Ånge apropå ståhejet kring polismyndigheten i Västerbotten som vill att tre politiskt aktiva politiker ska lämna sina uppdrag om de vill fortsätta i polisyrket.